Aankondiging A.L.V. SV Dio

Aankondiging A.L.V. SV Dio

Hierbij nodigt het bestuur alle leden van SV Dio uit om aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering.

Datum:               Maandag 9 maart

Tijd:                    21:00 uur

Locatie:              De Schakel

                            Rijksweg 15

                            Groningen

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen/ ingekomen stukken
  3. Secretarieel jaarverslag 2019
  4. Financieel jaarverslag 2019 en advies kascontrole
  5. Begroting 2020
  6. Bestuursverkiezing
  7. v.t.t.k.
  8. Rondvraag
  9. Sluiting