Sacha Leijder Havenstroom

Hallo bezoekers van deze pagina! Mijn naam is Sacha Leijder Havenstroom, ik ben 20 jaren jong en woon samen met vriendinnen in de mooie stad Groningen. Ik studeer de ALO en ik zit in het derde studiejaar. In mijn ALO carrière, tot nu toe heb ik veel stage mogen lopen en momenteel geef ik les in Assen. Het lesgeven is mijn thuis. Ik voel me op het best wanneer leerlingen elke les meer en meer leren. Ik sta voor de motoriek, maar ook de pedagogische kant krijgt in mijn les veel aandacht. Ik kom uit een echte sportfamilie. Sport zit dan ook in mijn hart en nieren. Ik heb jaren lang getennist, maar door de drukte van de studie heb ik tennis voor nu links laten liggen. Wel voetbal ik nog met veel plezier bij Dames1 VVK.

Binnen de sportvereniging DIO geef ik gymnastiek aan kinderen op de donderdagen. Ik ben vereerd om mijn eigen klasje te hebben. Mijn les is pas voldaan als iedereen een glimlach heeft laten zien en de zweetklieren goed zijn werk hebben gedaan. Wie weet geef ik jou binnenkort wel les 😉