Kitty Bremmer-de Haan

Hallo, mijn naam is Kitty Bremmer,

Sinds 2012 geef ik gymnastiek- en turnlessen, ik doe dit bij verschillende verenigingen, hier in Groningen en in de gemeente Het Hogeland.

Na de middelbare school heb ik in Groningen op het Alfa College Sport en Bewegen gezeten. Hier heb ik mijn diploma voor het geven van gymnastiek- en turnlessen gehaald. Om deze te kunnen halen heb ik in 2012 stage gelopen bij DIO en na mijn stage ben ik gaan lesgeven aan de turngroep.
Naast het lesgeven bij DIO val ik ook af en toe in bij lessen in Winsum en geef ik vast les in Baflo en Ulrum.
Zelf doe ik ook nog steeds aan turnen, dit doe ik bij Turning Winsum. Hiermee ben ik ongeveer 20 jaar geleden in Sauwerd begonnen en vervolgens overgestapt naar (toen nog K.D.K.) Winsum.

Ik vind het erg leuk om de turn(st)ers bezig te zien en vooruit te zien gaan. Ook vind ik het erg leuk om ze te begeleiden naar en tijdens de wedstrijden.
Ik vind het belangrijk dat plezier in de lessen voorop staat, presteren is niet het belangrijkste, maar ik wil wel graag dat iedereen, op zijn of haar eigen niveau, het beste uit zichzelf haalt.