Contact

  1. Lokatie

De gymzaal is te vinden in wijkcentrum de Schakel in Oosterhoogebrug, tegenover de Albert Heijn.
Adres: Rijksweg 15
De ingang van de gymzaal is aan de Rijksweg. Om veiligheidsredenen is de deur niet van buitenaf te openen; u dient even aan te bellen.

Kijk ook op Google streetview!

Postadres

SV DIO
Postbus 9543
9703 LM Groningen
IBAN nummer: NL50 INGB 000 365 81 54 t.n.v. SV Dio te Groningen

Ons bestuur

Vacature  voorzitter
Sander Jansma (secretaris)
Jan Salvador van der Ven (penningmeester)

Marie-José Ahlers (ledenadministratie)
Vacature (algemeen lid)

Afmelden dient schriftelijk te gebeuren, waarbij een opzegtermijn van 2 maanden wordt gehanteerd.
Dit kan via bovenstaand postadres t.a.v. Ledenadministratie SV DIO,
per e-mail: ledenadministratie@diosport.nl,
of door het opzeggingsformulier in te vullen bij de leiding.

Bereikbaarheid


Voor algemene vragen: info@diosport.nl

Voorzitter
Vacature
voorzitter@diosport.nl

Secretariaat
Sander Jansma
secretaris@diosport.nl

Penningmeester
Jan Salvador van der Ven
penningmeester@diosport.nl

Ledenadministratie
Marie-José Ahlers
ledenadministratie@diosport.nl

Vertrouwenspersoon
Ramona Meiring-Fortuin
vertrouwenspersoon@diosport.nl
Gedragscode sportvereniging DIO

Leiding
Annelot Venema – 06 11534114
Ramon Huft – 06 46844376

Sander Jansma – 06 52811196

Jeanette Toxopeus – 06 444 64 809

Paula Carreira – 06 18514065