Contact

  1. Lokatie

De gymzaal is te vinden in wijkcentrum de Schakel in Oosterhoogebrug, tegenover de Albert Heijn.
Adres: Rijksweg 15
De ingang van de gymzaal is aan de Rijksweg. Om veiligheidsredenen is de deur niet van buitenaf te openen; u dient even aan te bellen.

Kijk ook op Google streetview!

Postadres

SV DIO
Postbus 9543
9703 LM Groningen
IBAN nummer: NL50 INGB 000 365 81 54 t.n.v. SV Dio te Groningen

Ons bestuur

Vacature (voorzitter)
Sander Jansma (secretaris)
Jan Salvador van der Ven (penningmeester)

Marielle Reumer (algemeen lid, ledenadministratie)
Ramona Meiring (algemeen lid)
Joke Smit (algemeen lid)

Afmelden dient schriftelijk te gebeuren, waarbij een opzegtermijn van 2 maanden wordt gehanteerd.
Dit kan via bovenstaand postadres t.a.v. Ledenadministratie SV DIO,
per e-mail: ledenadministratie@diosport.nl,
of door het opzeggingsformulier in te vullen bij de leiding.

Bereikbaarheid


Voor algemene vragen: info@diosport.nl

Voorzitter
Vacature
voorzitter@diosport.nl

Secretariaat
Sander Jansma
secretaris@diosport.nl

Penningmeester
Jan Salvador van der Ven
penningmeester@diosport.nl

Ledenadministratie
Marielle Reumer
ledenadministratie@diosport.nl

Vertrouwenspersoon
Ramona Meiring-Fortuin
vertrouwenspersoon@diosport.nl
Gedragscode sportvereniging DIO

Leiding
Annelot Venema – 06 11534114
Kitty Bremmer-de Haan – 06 22022552
Ramon Huft – 06 46844376

Jeanette Toxopeus – 06 444 64 809