Archief voor Auteur: Sander Jansma

Nieuwsbrief SV DIO mei 2020

Nieuwsbrief SV DIO mei 2020

We missen jullie/ einde seizoen
Als 1e willen we zeggen dat we jullie erg missen en het heel gek vinden om op
deze manier het seizoen 2019-2020 te moeten afsluiten.

Seniorengroep/ Sport en Fun 18+
Als er genoeg animo voor is ( Jeanette en Annelot nemen contact op) kunnen
deze groepen vanaf 1 juni buiten sporten. Er zijn leuke activiteiten te bedenken
om buiten te doen met de garantie van 1,5 m afstand.

Berichtje van juf Annelot
Lieve kinderen, papa’s en mama’s!
Ik mis jullie vreselijk, wat is het saai zonder gymzaal. Gelukkig heb ik de
afgelopen weken super veel foto’s, filmpjes en zelfs telefoontjes van jullie
gekregen. Niets maakt me blijer dan dat deze dagen. Het is een beetje gek dat
we niet kunnen gymnastieken. We zitten hard te dubben met iedereen om te
kijken wat we wel kunnen doen. Gymnastieken met de kinderen is op dit
moment heel moeilijk. Sportzalen blijven gesloten.

Buiten sporten met de kinderen is iets wat we besproken hebben, want we
willen jullie dolgraag zien. Wij denken alleen dat het niet verantwoord is om
met de kinderen buiten te sporten. Dit komt door de volgende redenen:

– er zijn niet of nauwelijks faciliteiten (geen toilet, kleedruimte of groot
materiaal).

– sommige groepen zijn dusdanig groot dat we veiligheid niet kunnen
garanderen en de ouders kunnen helaas niet blijven tijdens de lessen.

Volgens de planning van de overheid zouden per 1 september de sportzalen
weer open kunnen. We hopen dan ook het nieuwe seizoen lekker weer tekunnen beginnen. Er moet per slot van rekening nog een clubkampioenschap
komen!

De kinderen mogen altijd even bellen of foto’s en filmpjes sturen van hun
kunsten als ze dat leuk vinden en ik hoop iedereen weer te zien na de
zomervakantie.

Op deze site staan leuke tips om buiten te bewegen:

15 topspellen van De Spelles voor buiten

Sportieve groet,
Annelot

 

Oproep voor bestuurslid!

WIL JE / WILT U OF UW KIND KUNNEN BLIJVEN SPORTEN BIJ
SV DIO? DAN HEBBEN WE HULP NODIG!!
Het bestuur van SV DIO heeft dringend
versterking nodig.
Op deze manier heeft u een uniek kijkje binnen deze gezellige
vereniging. We zoeken iemand voor de ledenadministratie.
Maar dat kan ik niet?
De taken zijn niet moeilijk en je wordt goed ingewerkt, alle hulp
is welkom!
Maar ik heb geen tijd?
Er is 1 keer per 6 weken een vergadering van 20.00 uur tot
ongeveer 22.00 uur. Daar moet je in principe aanwezig zijn. De datum wordt steeds in overleg vastgesteld. Hoe meer
bestuursleden, hoe minder iedereen hoeft te doen.
MOGEN WE OP U REKENEN? Alvast bedankt!
Vragen of aanmelden: mail naar info@diosport.nl

Voor vragen over het corona virus en sport kunt u
terecht op deze site:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviru
s-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Verder willen wij jullie allemaal alvast een hele fijne,
gezonde en sportieve zomervakantie wensen!
Als er voor 1 september geen veranderingen zijn vanuit
de overheid, gaan wij ervanuit jullie allemaal vanaf 1
september weer te zien!

Met vriendelijke groet,
Bestuur en leiding SV DIO

Coronaupdate

**Coronaupdate**

Vanmiddag heeft de regering besloten dat sportactiviteiten in clubverband voor een langere periode afgelast dienen te worden. Zodoende zijn ook wij genoodzaakt de lessen tot vooralsnog 28april te cancellen.

Wij kijken ernaar uit de lessen te kunnen hervatten, maar tot die tijd is de gezondheid van leden, leiding en ieder ander onze hoogste prioriteit.

Blijf thuis, blijf gezond.

Lessen gaan niet door

Beste leden, ouder(s) van leden, en leiding van SVDIO,

‘’Vanmiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. In het kort komen die er op neer dat wat begin van de week het advies was voor Noord-Brabant, nu voor heel Nederland geldt en tot en met 31 maart.

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten.’’

Wij hebben besloten om dit advies op te volgen, alle lessen ( incl. de clubwedstrijd op 28 maart) gaan tot 31 maart niet door!

Aankondiging A.L.V. SV Dio

Aankondiging A.L.V. SV Dio

Hierbij nodigt het bestuur alle leden van SV Dio uit om aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering.

Datum:               Maandag 9 maart

Tijd:                    21:00 uur

Locatie:              De Schakel

                            Rijksweg 15

                            Groningen

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen/ ingekomen stukken
  3. Secretarieel jaarverslag 2019
  4. Financieel jaarverslag 2019 en advies kascontrole
  5. Begroting 2020
  6. Bestuursverkiezing
  7. v.t.t.k.
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Geen les 27 november

In verband met een actie van de voedselbank is er op woensdag 27 november geen les!